خرید یا پرداخت موبایلی

ghabz

%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%db%8c%d8%a7-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%db%8c%d9%84%db%8c

  • چه کار می‌کند؟
    با این سرویس دیگر برای فروش محصول یا کالای خود، مشتری را به صفحه‌ی پرداخت بانکی هدایت نخواهید کرد، و عملیات تراکنش داخل خود اپلیکیشن کسب و کار انجام خواهد شد.
  • مزیت این سرویس چیست؟
    سرعت روند کارانجام خرید در فضای سامانه ارتقای تجربه کاربری

 

 

 

 

فرم درخواست

Posted by / دی ۷, ۱۳۹۵
Posted in
Uncategorized