بدون مراجعه حضوری به بانک، حساب باز کنید

فرآیند افتتاح حساب را با مجموعه APIهای فینوتک غیرحضوری انجام دهید. این وب سرویس‌ها برای شرکت‌های وابسته به بانک آینده یا هر کسب‌وکاری که به افتتاح حساب در این بانک نیاز دارند مناسب است. این سرویس با مجموعه الگوریتم‌های هوش ‌مصنوعی و دریافت اطلاعات لازم، هویت فرد را شناسایی می‌کند و تمامی مراحل افتتاح حساب را در نرم‌افزار شما پیاده‌سازی می‌کند.

بدون مراجعه حضوری به بانک، حساب باز کنید
تطبیق کدملی و موبایل

تطبیق کدملی و موبایل

با ارسال پیامک به تلفن همراه
 • احراز هویت با استعلام کدملی و صاحب شماره
 • با سرویس مکمل «تایید تطبیق کدملی/موبایل»

ارسال کدملی و شماره موبایل احراز شده

ارسال کدملی و شماره موبایل احراز شده

انجام فرآیند بدون ارسال پیامک به کاربر
 • مناسب برای شرکت‌های وابسته به بانک آینده
 • نیاز به تایید بانک برای دریافت این وب‌سرویس

ارسال اطلاعات هویتی

ارسال اطلاعات هویتی

تطبیق اطلاعات فردی با آدرس
 • بررسی تمام موارد احراز هویت فرد
 • سرویس لازم برای تکمیل فرآیند افتتاح حساب

ارسال مدارک شناسایی

ارسال مدارک شناسایی

دریافت مدارک لازم از کاربر
 • ارسال عکس کارت‌ ملی + ویدیو صاحب حساب
 • ترتیب ارسال مدارک مهم نیست

تایید اطلاعات ارسالی

تایید اطلاعات ارسالی

حساب در بانک آینده باز می‌شود
 • نیاز به وارد کردن کدپیگیری افتتاح حساب
 • دریافت مشخصات حساب باز شده

استعلام وضعیت افتتاح حساب

استعلام وضعیت افتتاح حساب

آخرین وضعیت حساب کاربر
 • بررسی همزمان وضعیت حساب 10 نفر
 • نمایش مشکل در ورود اطلاعات، در صورت وجود

به‌روزرسانی اطلاعات ارسالی

به‌روزرسانی اطلاعات ارسالی

امکان تکمیل فرآیند افتتاح حساب
 • آپدیت اطلاعات قبلی، به جای شروع دوباره
 • نمایش وضعبت نهایی کدپستی و اطلاعات فردی