توانمند برای پرداخت سریع و حرفه‌ای

شرکت‌های زیرساخت پرداخت با ارائه درگاه پرداخت اینترنتی (IPG)، به افزایش درآمد کسب‌وکارها کمک کرده و پرداخت را برای همه آسان‌تر می‌کنند. اما پیش از اختصاص درگاه‌ پرداخت به کسب‌وکار، با استفاده از سرویس‌های KYC و اعتبارسنجی، اطلاعات هویتی و بانکی متقاضی را تطبیق می‌دهند. مهم‌تر از همه تسویه امن و سریع پرداختیار با پذیرنده‌ها است که با APIهای پایدار بانکی میسر می‌شود.

توانمند برای پرداخت سریع و حرفه‌ای
zibaljibitvandarZarinPalPayPing
واریزو تراکنش‌های مالی از سوی پرداختیار به کسب‌وکارها با سرویس‌های بانکی- حسابی انجام می‌شود.

واریزو تراکنش‌های مالی از سوی پرداختیار به کسب‌وکارها با سرویس‌های بانکی- حسابی انجام می‌شود.

سرویس‌های پیشنهادی

  • انتقال وجه
  • استعلام موجودی و گردش حساب
  • دایرکت دبیت

اگر نوع فعالیت پرداختیار به گونه‌ای باشد که پرداخت وام اختصاصی هم داشته باشد، سرویس‌های اعتبارسنجی برای کاهش ریسک بازپرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اگر نوع فعالیت پرداختیار به گونه‌ای باشد که پرداخت وام اختصاصی هم داشته باشد، سرویس‌های اعتبارسنجی برای کاهش ریسک بازپرداخت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

سرویس‌های پیشنهادی

  • استعلام چک
  • استعلام تسهیلات

سرویس‌‌های استعلامی و تبدیلی فینوتک کمک می‌کند تا برای سهولت واریز و انتقال وجه بین کسب‌وکار و پرداختیار، این عملیات در کوتاه‌ترین زمان و به سادگی انجام شود.

سرویس‌‌های استعلامی و تبدیلی فینوتک کمک می‌کند تا برای سهولت واریز و انتقال وجه بین کسب‌وکار و پرداختیار، این عملیات در کوتاه‌ترین زمان و به سادگی انجام شود.

سرویس‌های پیشنهادی

  • استعلام شماره کارت و شبا
  • تبدیل شماره حساب به شماره شبا
  • تبدیل شماره کارت به شبا
  • تبدیل شماره کارت به حساب

پرداختیارها با سرویس احراز هویت می توانند، از هویت مشتریان متقاضی درگاه پرداخت اطمینان حاصل کنند.

پرداختیارها با سرویس احراز هویت می توانند، از هویت مشتریان متقاضی درگاه پرداخت اطمینان حاصل کنند.

سرویس‌های پیشنهادی

  • احراز هویت با کد ملی