استعلام و دریافت کد شهاب؛

هویت حقیقی/حقوقی شما در سامانه بانکی ایران!

وب سرویس استعلام کد شهاب در شبکه بانکی

زرین‌پال
استعلام کد شهاب

چرا وب سرویس استعلام کد شهاب؟

evo0

پوشش تمام بانک‌های کشور برای استعلام کد شهاب

evo1

دریافت شناسه هویت الکترونیک بانکی ۱۲ رقمی

evo2

روشی مناسب جایگزین مراجعه حضوری به شعبه بانک

evo3

امکان استفاده از خدمات انتقال وجه پایا و ساتنا، خدمات بورسی و...

تست فوری Shahab Inquiry API

برای اینکه عملکرد وب سرویس استعلام کد شهاب را بهتر متوجه شوید، این نمونه کد را فراخوانی کنید و نتیجه را ببینید. این اطلاعات فرضی هستند؛ در عمل می‌توانید پس از تکمیل اطلاعات، نتیجه فراخوانی را ببینید. برای مشاهده جزئیات شامل نحوه کارکرد، سرویس‌های تکمیلی و گزارش خطاهای احتمالی مستندات فنی فینوتک را مطالعه کنید. این کار به راه‌اندازی سریع‌تر کمک می‌کند.

1
2'https://apibeta.finnotech.ir/oak/v2/clients/FnTest/users/001001000/shahabInquiry?trackId=trackId&birthDate=13731010=' \3--header 'Authorization: Bearer

سرویس‌های دیگری که ممکن است مورد نیازتان باشد

سوالات متداول

برای استفاده از خدمات بورسی یا انتقال وجه در سامانه پایا و ساتنا و بسیاری از خدمات دیگر باید کد شهاب داشته باشید.

کد شهاب نماد صحت احراز هویت شما در سامانه بانکی است.

خیر؛ شما در کل نظام بانکی یک کد شهاب یکتا دارید که ۱۲ رقم است و در خروجی این سرویس به شما نمایش داده می‌شود.

Top

آیا می‌خواهید شروع کنید؟

این سرویس فقط به کسب‌وکارها ارائه می‌شود

ما به محقق شدن رؤیای شما کمک می‌کنیم