وب سرویس تطبیق شماره موبایل با کد ملی؛

برای امکان افتتاح حساب غیرحضوری!

استعلام و تطبیق کدملی با صاحب شماره موبایل

همراه کارت
آبانک

چرا وب سرویس تطبیق شماره موبایل با کد ملی؟

از مراحل لازم برای افتتاح حساب غیر حضوری، تطبیق کد ملی با شماره موبایل است که با وب سرویس مکمل «تایید تطبیق کدملی/موبایل» ارائه می‌شود.

تست فوری Shahkar API

برای اینکه عملکرد وب سرویس تطبیق شماره موبایل با کد ملی را بهتر متوجه شوید، این نمونه کد را فراخوانی کنید و نتیجه را ببینید. این اطلاعات فرضی هستند؛ در عمل می‌توانید پس از تکمیل اطلاعات، نتیجه فراخوانی را ببینید. برای مشاهده جزئیات شامل نحوه کارکرد، سرویس‌های تکمیلی و گزارش خطاهای احتمالی مستندات فنی فینوتک را مطالعه کنید. این کار به راه‌اندازی سریع‌تر کمک می‌کند.

سوالات متداول

Top

آیا می‌خواهید شروع کنید؟

این سرویس فقط به کسب‌وکارها ارائه می‌شود

ما به محقق شدن رؤیای شما کمک می‌کنیم