سرویس رتبه‌بندی اعتباری ایرانیان؛

ارائه هرگونه تسهیلات را کم‌ریسک‌تر می‌کند!

دریافت گزارش اعتبارسنجی و نمره خوش‌حسابی

چرا وب سرویس رتبه‌بندی اعتباری؟

هر نفر در نظام بانکی با توجه به وام‌‌ها و تسهیلات دریافتی و نحوه بازپرداخت آنها، دارای یک «رتبه اعتباری» است. از آنجایی که این نمره اعتباری مستقیما به خوش‌حسابی فرد وابسته است، دانستن آن برای ارائه‌دهندگان تسهیلات و کسب‌وکارهای لندتک بسیار مفید است؛ چراکه ریسک به‌ تعویق افتادن تسویه وام یا هرگونه تسهیلات را کاهش می‌دهد. وب سرویس رتبه‌بندی اعتباری با وارد کردن شماره موبایل و کدملی فرد، پس از کسب اجازه از کاربر، گزارش اعتبارسنجی آن را به شما نشان می‌دهد.

evo0
evo1
evo2
evo3

تست فوری Score Report API

برای اینکه عملکرد وب سرویس رتبه‌بندی اعتباری را بهتر متوجه شوید، این نمونه کد را فراخوانی کنید و نتیجه را ببینید. این اطلاعات فرضی هستند؛ در عمل می‌توانید پس از تکمیل اطلاعات، نتیجه فراخوانی را ببینید. برای مشاهده جزئیات شامل نحوه کارکرد، سرویس‌های تکمیلی و گزارش خطاهای احتمالی مستندات فنی فینوتک را مطالعه کنید. این کار به راه‌اندازی سریع‌تر کمک می‌کند.

1curl --location --request POST 'https://apibeta.finnotech.ir/credit/v2/clients/FnTest/scoreReport/getRequestData?trackId=trackId' \2--header 'Authorization: Bearer ' \3--header 'Content-Type: application/json' \4--data-raw '{5    "hashData":"qNayhShu_Ow=",6    "outputType": "json"7}'

سرویس‌های دیگری که ممکن است مورد نیازتان باشد

Top

آیا می‌خواهید شروع کنید؟

این سرویس فقط به کسب‌وکارها ارائه می‌شود

ما به محقق شدن رؤیای شما کمک می‌کنیم