وب سرویس صحت سنجی کد ملی؛

شما را از حقیقی بودن مشتریانتان مطمئن می‌کند!

احراز هویت با کد ملی، نام و نام خانوادگی

والکس
نوبیتکس

چرا وب سرویس صحت سنجی کد ملی؟

با استفاده از این سرویس، شما می‌توانید در فضای آنلاین مشتریان خود را از طریق کد ملی احراز هویت کنید. سرویس صحت سنجی کد ملی با دریافت نام، نام خانوادگی و کد ملی، به صورت آنی و فارغ از محدودیت مکانی، هویت کاربر و صحت کد ملی او را برای کسب‌وکار شما روشن می‌کند.

تست API استعلام صحت کد ملی

برای اینکه عملکرد وب سرویس احراز هویت با کد ملی را بهتر متوجه شوید، این نمونه کد را فراخوانی کنید و نتیجه را ببینید. این اطلاعات فرضی هستند؛ در عمل می‌توانید پس از تکمیل اطلاعات، نتیجه فراخوانی را ببینید. برای مشاهده جزئیات شامل نحوه کارکرد، سرویس‌های تکمیلی و گزارش خطاهای احتمالی مستندات فنی فینوتک را مطالعه کنید. این کار به راه‌اندازی سریع‌تر کمک می‌کند.

1curl --location --request GET 'https://apibeta.finnotech.ir/facility/v2/clients/TestFn/users/0060090000/sms/nidVerification?trackId=trackId&birthDate=1370/03/21&fullName=محمد کریمی&firstName=محمد&lastName=کریمی&fatherName=علی' \2--header 'Authorization: Bearer 

سرویس‌های دیگری که ممکن است مورد نیازتان باشد

Top

آیا می‌خواهید شروع کنید؟

این سرویس فقط به کسب‌وکارها ارائه می‌شود

ما به محقق شدن رؤیای شما کمک می‌کنیم