وب سرویس استعلام موجودی حساب؛

به اخذ تصمیمات هوشمندانه‌تر مالی شرکت‌تان کمک می‌کند!

استعلام مانده حساب حقیقی/حقوقی

ستاره اول
توسن

چرا وب سرویس استعلام موجودی حساب؟

با استفاده از این سرویس، شما می‌توانید از طریق فضای آنلاین مانده حساب‌ خود را به عنوان یک فرد حقیقی یا حقوقی همواره به شکل لحظه‌ای فراخوانی و پایش کنید. سرویس استعلام مانده حساب به شما کمک می‌کند تا بتوانید به صورت آنی ، موجودی حساب خود یا شرکت‌تان را مشاهده کرده و تصمیمات مالی و مدیریتی هوشمندانه‌تری را اتخاذ کنید.

evo0
evo1
evo2
evo3

تست API موجودی حساب

برای اینکه عملکرد وب سرویس موجودی حساب را بهتر متوجه شوید، این نمونه کد را فراخوانی کنید و نتیجه را ببینید. این اطلاعات فرضی هستند؛ در عمل می‌توانید پس از تکمیل اطلاعات، نتیجه فراخوانی را ببینید.برای مشاهده جزئیات شامل نحوه کارکرد، سرویس‌های تکمیلی و گزارش خطاهای احتمالی مستندات فنی فینوتک را مطالعه کنید. این کار به راه‌اندازی سریع‌تر کمک می‌کند.

1curl --location --request GET 'https://apibeta.finnotech.ir/oak/v2/clients/TestFn/deposits/0200000100005/balance?trackId=trackId \2--header 'Authorization: Bearer 

سرویس‌های دیگری که ممکن است مورد نیازتان باشد

Top

آیا می‌خواهید شروع کنید؟

این سرویس فقط به کسب‌وکارها ارائه می‌شود

ما به محقق شدن رؤیای شما کمک می‌کنیم