سرویس قبض با جزئیات؛

تمام اطلاعات قبض‌های خدماتی را به شما می‌دهد!

دریافت جزئیات قبض آب، برق، گاز، موبایل و تلفن

پرداخت الکترونیک سپهر
دفتر پیشخوان دولت
ناواکو

چرا وب سرویس استعلام قبض با جزئیات؟

سرویس استعلام قبض با جزئیات، با گرفتن نوع قبض و شناسه مربوط به آن، اطلاعات قبض به همراه جزئیات را در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

تست فوری API قبض با جزئیات

برای اینکه عملکرد وب سرویس استعلام قبض با جزییات را بهتر متوجه شوید، این نمونه کد را فراخوانی کنید و نتیجه را ببینید. این اطلاعات فرضی هستند؛ در عمل می‌توانید پس از تکمیل اطلاعات، نتیجه فراخوانی را ببینید.برای مشاهده جزئیات شامل نحوه کارکرد، سرویس‌های تکمیلی و گزارش خطاهای احتمالی مستندات فنی فینوتک را مطالعه کنید. این کار به راه‌اندازی سریع‌تر کمک می‌کند.

1curl --location --request GET 'https://apibeta.finnotech.ir/billing/v2/clients/TestFn/detailBillingInquiry?trackId=trackId&type=Electricity&parameter=9230000600100' \2--header 'Authorization: Bearer 

قیمت را آنلاین حساب کنید!

برای آنکه برآوردی از هزینه‌هایتان داشته باشید، کارمزد استعلام جزئیات قبض را در ماشین‌حساب محاسبه کنید

calc-1

تعداد حدودی فراخوانی‌هایتان را وارد کنید

calc-1

کارمزد:

ریال

برای فراخوانی بالای 5000 بار با واحد فروش تماس بگیرید

سرویس‌های دیگری که ممکن است مورد نیازتان باشد

سوالات متداول

امکان مشاهده جزئیات تنها برای قبوض آب، برق و گاز وجود دارد.

جزئیات قبض برق و گاز سراسری هستند؛ اما استان‌های تحت پوشش برای استعلام قبض آب در مستندات فنی آورده شده است.

Top

آیا می‌خواهید شروع کنید؟

این سرویس فقط به کسب‌وکارها ارائه می‌شود

ما به محقق شدن رؤیای شما کمک می‌کنیم