وب سرویس تبدیل کارت به حساب؛

تبادل مالی را بدون شماره حساب ممکن می‌کند!

دریافت شماره حساب، با وارد کردن شماره کارت

رده

چرا وب سرویس تبدیل شماره کارت به حساب؟

گاهی برای انتقال وجه به داشتن شماره حساب ۱۶ رقمی نیاز دارید. شماره‌ای که معمولاً آن را حفظ نیستید. یکی از وب سرویس‌های فینوتک، سرویس تبدیل شماره کارت به حساب است. شما با این وب سرویس می‌توانید امکان تبدیل شماره کارت به شماره حساب را در اختیار کاربران خود قرار دهید. در حال حاضر این سرویس قادر به تبدیل شماره کارت به حساب بانک ملی، تبدیل شماره کارت به شماره حساب صادرات و برخی از دیگر بانک‌ها نظیر بانک رسالت، بانک ملت، بانک پاسارگاد و... است.

تست فوری Card To Deposit

برای اینکه عملکرد وب سرویس تبدیل شماره کارت به حساب را بهتر متوجه شوید، این نمونه کد را فراخوانی کنید و نتیجه را ببینید. این اطلاعات فرضی هستند؛ در عمل می‌توانید پس از تکمیل اطلاعات شماره کارت، نتیجه فراخوانی را ببینید. برای مشاهده جزئیات شامل نحوه کارکرد، سرویس‌های تکمیلی و گزارش خطاهای احتمالی مستندات فنی فینوتک را مطالعه کنید. این کار به راه‌اندازی سریع‌تر کمک می‌کند.

1curl --location --request GET 'https://apibeta.finnotech.ir/facility/v2/clients/TestFn/cardToDeposit?trackId=trackId&card=6060041002000401' \2--header 'Authorization: Bearer 

سرویس‌های دیگری که ممکن است مورد نیازتان باشد

Top

آیا می‌خواهید شروع کنید؟

این سرویس فقط به کسب‌وکارها ارائه می‌شود

ما به محقق شدن رؤیای شما کمک می‌کنیم