وب سرویس آپدیت اطلاعات ارسالی؛

برای افتتاح حساب غیرحضوری!

تکمیل فرآیند افتتاح حساب بانکی

همراه کارت
آبانک
ارسال مدارک برای افتتاح حساب غیرحضوری

چرا وب سرویس به‌روزرسانی اطلاعات ارسالی؟

اگر فرآیند افتتاح حساب ناقص مانده است، با وب سرویس به‌روزرسانی اطلاعات ارسالی نیازی به انجام دوباره مراحل پیشین نیست.

تست فوری Update API

برای اینکه عملکرد وب سرویس آپدیت اطلاعات ارسالی را بهتر متوجه شوید، این نمونه کد را فراخوانی کنید و نتیجه را ببینید. این اطلاعات فرضی هستند؛ در عمل می‌توانید پس از تکمیل اطلاعات، نتیجه فراخوانی را ببینید. برای مشاهده جزئیات شامل نحوه کارکرد، سرویس‌های تکمیلی و گزارش خطاهای احتمالی مستندات فنی فینوتک را مطالعه کنید. این کار به راه‌اندازی سریع‌تر کمک می‌کند.

سوالات متداول

Top

آیا می‌خواهید شروع کنید؟

این سرویس فقط به کسب‌وکارها ارائه می‌شود

ما به محقق شدن رؤیای شما کمک می‌کنیم